หัวข้อข่าว : ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง พลังงานผลไม้หน้าร้อน หลากหลายผลไม้ไทย
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ นำโดย นางไพบูลย์ จันทร์พรม ผอ.กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ โดย บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง พลังงานผลไม้หน้าร้อน หลากหลายผลไม้ไทย ณ หน้าเว็บเพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์

.
.
.
.