หัวข้อข่าว : วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง. การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรวิชาการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 3 ชั่วโมง โดยมีนายไกรศรทอง สีฟุยเดช ครูกศน.ตำบลหัวขวา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง. การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรวิชาการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 3 ชั่วโมง โดยมีนายไกรศรทอง สีฟุยเดช ครูกศน.ตำบลหัวขวางและนายเด่นพงษ์ สุวลักษณ์ครูศรช. บ้านคุยโพธิ์ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้พร้อมกับสาธิตการทำเจลแอกอลฮอล์ล้างมือ ซึ่งมีผู้เรียน จำนวน 7 คน ณ ศาลากลางบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 19

.
.
.
.