หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลแวงน่าง จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลแวงน่าง โดยนางสาวนรินกานต์ เพียรวิพัฒน์ ครู กศน.ตำบล และนางกฤษณา วรรณโน ครู ศรช.จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ณ กศน.ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม

.
.
.
.