หัวข้อข่าว : การศึกษาต่อเนื่อง (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.)
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางวลัยลักษณ์ สุทธิวิริวรรณ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตร วิชาการทำเจลล้างมือ จำนวน 5 ชม. ณ บ้านหนังสือชุมชน ม. 4 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ผู้เรียนจำนวน 7 คน ภายใต้ กศน.อำเภอหนองไผ่ ร่วมต้านโควิด 19 กศน.ตำบลนาเฉลียง ผู้รายงานข่าว

.
.
.
.