หัวข้อข่าว : บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็ปไซต์ กศน.อำเภอ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมาย นายธนาพิพัฒน์ พุ่มเพียร ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบงานข่าวประชาสัมพันธ์ และนางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบ งานสารสนเทศ กศน.อำเภอ เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็ปไซต์ กศน.อำเภอ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็ปไซต์ กศน.อำเภอ การเผยแพร่ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข้อมูลด้านการศึกษา และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ โดย คณะวิทยากรจาก สำนักงานกศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรม The Chick hotel Nakhonsawan จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.