หัวข้อข่าว : สื่อการศึกษาล้านเมล็ดพันธุ์ต้านภัยโควิด19
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก จัดทำสื่อส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับครู กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว ตำบลมหาโพธิ ตำบลหัวดง ตำบลหนองเต่า และตำบลเขาดิน 5 ตำบล ร่วมกับนักศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้ เรื่อง ล้านเมล็ดพันธุ์ต้านโควิด19 การปลูกพืชผักสมุนไพรสามัญประจำบ้าน

.
.
.
.