หัวข้อข่าว : วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นายอับดุลรอแม สะมะแอ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นายอับดุลรอแม สะมะแอ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ จึงรายงานผลการปฏิบัติ ดั้งนี้ 1.จัดทำข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน เรื่องการเข้าระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือ 3.ทำสื่อประกอบการสอนออนไลน์เพิ่มเติมจากแผนการสอนในสัปดาห์นี้

.
.
.
.