หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การแนะนำหนังสือน่าอ่านชุดทศมินทรมหาราชา มหาวชิราลงกรณและชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดบอร์ดมุมนิทรรศการฯ ลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

.
.
.
.