หัวข้อข่าว : การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Line Meeting เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนกับพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันนี้ 2 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก และบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Line Meeting เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนกับพระราชบัญญัติ รอบที่ 4 เวลา 15.00 -16.30 น. ร่วมกับ จังหวัดที่เข้าร่วมประชุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 42 คน และ ภาคเหนือ จำนวน 448 คน

.
.
.
.