หัวข้อข่าว : โครงการเเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.เก้าเลี้ยว มอบหมายให้ น.ส.ปาหนัน พัฒนพงษ์ ครู กศน ตำบล มหาโพธิ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน (การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนกล้วย บึงหลวง ม 5 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.