หัวข้อข่าว : วันที่ 10 ตค 64 กศน อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ และบุคลาคกร ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N - NET ) ภาคเรียนที่ 1/2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 10 ตค 64 กศน อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ และบุคลาคกร ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N - NET ) ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว นิเทศติดตามจากคณะนิเทศสำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กศน.จังหวัดนคสวรรค์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ดำเนินการจัดสอบภายใต้ข้อปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ให้กับนักศึกษาและผู้ที่เข้ามาในบริเวณศูนย์สอบ

.
.
.
.