หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอท่าอุเทน โดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าอุเทน ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564 โดยมีข้อราชการสำคัญ และนโยบายการดำเนินงานที่จะแจ้งให้บุคลากรในสังกัด ทราบ และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

.
.
.
.