หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก มีผลการประเมินองค์กร ได้รับรางวัล"ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก มีผลการประเมินองค์กร ได้รับรางวัล"ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.