หัวข้อข่าว : วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวและคณะบุคลากร เข้าร่วมประชุมชี้แจ้ง วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวและคณะบุคลากร เข้าร่วมประชุมชี้แจ้ง วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.