หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดยนางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9.30 น. กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดยนางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสัมฆคุณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.