หัวข้อข่าว : โครงการแนะนำหนังสือดี หนังสือน่าอ่าน
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


โครงการแนะนำหนังสือดี หนังสือ น่าอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว จัดทำสื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ งานที่ได้รับมอบหมาย จาก นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และห้องสมุดฯ เรื่อง เติมความรู้ เตรียมความพร้อม ก่อนสูงวัย เพื่อเป็นประโยชน์การส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของผู้สูงอายุ จากกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

.
.
.
.