หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันงดสูบบุหรี่โลก
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ให้กับประชาชน และนักศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ" วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ ด้วยความปารถนาดี จาก กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.