หัวข้อข่าว : นิเทศ กศน ตำบล
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัยรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้บ คณะครู กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ต้อนรับนายคณิศร โชคครองยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในการลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลทั้ง 5 ตำบล อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.